Full Version มือที่ไม่เคยปล่อย

โรงเรียนขุมทองวิทยา > Article

มือที่ไม่เคยปล่อย Date : 2013-09-24 13:23:09

มือที่ไม่เคยปล่อย

เด็กน้อยคนหนึ่งต้องการข้ามถนน

จึงขอให้พ่อจับมือของเขาไว้เพื่อจูงเขาข้าม


พ่อยิ้มแล้วบอกลูกว่า

“ทำไมลูกไม่เอามือ มาจับมือพ่อล่ะ มันก็เหมือนกับที่พ่อเอามือจับมือของลูกไม่ไช่หรือ”

เด็กตอบว่า “ไม่เหมือนกันครับพ่อ”

“ถ้าหนูเอามือจับมือพ่อ เวลาตกใจหนูอาจจะเผลอปล่อยมือได

แต่ถ้าพ่อเอามือจับมือหนูไว้ หนูรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พ่อจะไม่มีวันปล่อยมือหนูเด็ดขาด”


พระคุณพ่อ ที่ท่านมี ให้แก่บุตร
บริสุทธิ์ เปรียบประดุจ ดั่งภูผา
รักอื่นใด จากใครนั้น เพียงวาจา
อันรักจาก คุณบิดา นิจนิรันดร์


ขอบคุณที่มา : www.facebook.com/ThanavuddhoStory


ความคิดเห็น